4

Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego prywatnego gabinetu konsultacyjno-zabiegowego.

Centrum Ortopedyczne Orto Express udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego.

Cennik dotyczący dokumentów medycznych:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4 zł;

b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł;

c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 1,80 zł.

Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.